Velkommen til Ulfborg Vandværks Hjemmeside.
 
Ulfborg Vandværk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar der ejes og drives af forbrugerne.

Vandværket er beliggende på Vandværksvej nr. 1.

Værket er opført i 1976 og ombygget og automatiseret i 2011 så det nu fremstår som et moderne og fremtids sikkert vandværk.

Værket har ca. 1400 forbrugere og udpumper årligt ca. 340.000 m3.

Værket har 4 boringer der alle er placeret ved værket.
Det område vi indvinder vand fra bor vi oven på, så det er vigtig at vi passer på vores grundvand.
For at opretholde den gode vandkvalitet skal vi alle sammen passe på drikke-vandet, og det er vigtigt,
at der ikke sker forurening på jordoverfladen.

Ulfborg Vandværk har i 2013 påbegyndt udskiftning af alle vores vandmåler til fjernaflæste måler. Udskiftningen forventes at ske over ca. 4 år.

Velkommen til Ulfborg Vandværk

Hvis du ønsker at modtage SMS-beskeder omkring driftsforstyrrelser og lignende, så kan du tilmelde dig nedenfor.